Strona główna Ciekawostki Żyd demaskuje światowy spisek żydowski !

Żyd demaskuje światowy spisek żydowski !

345
0

Znalezione obrazy dla zapytania henry H klein

(Teraz kiedy zakończyła się wojna dobrze byłoby wiedzieć kto ją wywołał i dlaczego. Dlatego napisałem ten artykuł – Henry H. Klein.)

2.000 lat temu Jezus próbował ratować żydowską cywilizację. Popierał prawo Boga i Mojżesza, prawo natury, prawo ograniczania – ograniczając prawem prywatne fortuny.

Żydowski sanhedryn składający się z pewnych najgorszych handlarzy gangsterów i oszustów politycznych w Palestynie, skazał Jezusa. Oskarzyli go o bunt przeciwko rzymskiemu rządowi i zmusili rzymskiego gubernatora do skazania go i zabicia. Palestyna była rzymską prowincją. To był początek końca żydowskiej i rzymskiej cywilizacji i początek cywilizacji chrześcijańskiej.

Przez ponad 30 lat popierałem prawo Boga i Mojżesza – prawo ograniczania. Opowiadałem się za podatkiem kapitałowym, ograniczającym nadmierne prywatne fortuny prawem. W tym czasie i od wydania mojej pierwszej książki “Standard Oil czy Naród” / Standard Oil or The People w 1914, słowo “ograniczenie” stosowane w nadmiernym bogactwie prywatnym, ukrywano przed opinią publiczną, mimo że ograniczanie odnosi się do wszystkiego w życiu, łącznie z samym życiem.

Przez ponad 50 lat ludzi czarowano ekonomią. Karmiono ich fałszywą doktryną taka jak komunizm, socjalizm i podatek żeby zmylić ich umysły i uniemożliwić proste myślenie. To jest zgodne z planem przedstawionym w słynnym czy niesławnym dokumencie znanym jako “Protokoły mędrców Syjonu”, wydanym po I Kongresie Syjonistycznym w Bazylei, Szwajcaria, w 1897. Czy kopię Protokołów ukradziono Teodorowi Herzlowi, znanemu jako “ojciec” syjonizmu, czy z teczek Kongresu, nie wiadomo dokładnie. Ani nie wiadomo czy Herzl czy Asher Ginsberg, wściekły syjonista wtedy je napisał. Pierwszy raz wydano je w Rosji w 1897 i znowu w 1905 przez Sergiusza Nilusa, rosyjskiego profesora. Egzemplarz Protokołów przekazano Brytyjskiemu Muzeum 10 sierpnia 1906.

Dlaczego ważna jest teraz treść Protokołów? Bo one pokazują szczegółowy plan zniszczenia chrześcijańskiego świata i podboju i kontroli przez garstkę Żydów znanych jako sanhedryn, i ponieważ większość jego już zrealizowano. Wszystko co pozostało by dokonać podboju jest żeby sanhedryn ogłosił swoją władzę nad wszystkimi rządami. Pierwszy krok w kierunku dokończenia podboju podjeto kiedy Kongres USA przyjął tzw. Kartę ONZ, która utworzyła światowy super rząd przedstawiony w Protokołach. Następny krok podejmie się kiedy inne narody zrobia to samo i zapewnią siły wojskowe dla tzw. Rady Bezpieczeństwa utworzonej przez kartę żeby uciskać i tłumić narody wszystkich krajów. Kiedy to się dokona, przywództwo sanhedrynu na świecie będzie kompletne. Ameryka, Brytania i Rosja już są pod kontrolą sanhedrynu, choć narody tych krajów tego nie wiedzą.

Czym jest Sanhedryn i kto wchodzi w jego skład? Sanhedryn to organ samo mianowanych i namaszczonych przez siebie Żydów, którzy rządzą wszystkimi żydowskimi sprawami i wszystkimi Żydami.

Jezus zakwestionował ich zarozumiałość i władzę w Jego czasach i poważnie zaingerował w ich status gdy wypędził lichwiarzy z jerozolimskiej świątyni. Ten czyn przesądził całą Jego karierę. Był oburzonym, gorliwym reformatorem. Sanhedryn osiągnął najniższy poziom korupcji. Mord Jezusa zakończył na pewien czas jego zbrodnicze panowanie. Żydzi jako masa nie rozumieli co się działo; ich wprowadzili w błąd sanhedryn i rabini. Sanhedryn składał się z 70 ludzi rządzących sprawami obywatelskimi. Wcześniej rządził sprawami kryminalnymi, i Rzymianie odebrali im tę władzę. Był jeszcze inny sanhedryn składający się z 20 ludzi, rządzący sprawami religijnymi. Jezus walczył z obu.

Sanhedryn dzisiaj składa się z ponad 70 mężczyzn. Walter Rathenau, rzekomo najbogatszy i najbardziej wpływowy Żyd w Niemczech zanim zamordowano go w 1922, jest cytowany iż powiedział, że 300 ludzi rządzi światem, i że wszyscy oni się znają.Benjamin Disraelli, jedyny Żyd premier W Brytanii, powiedział w książce “Conningsby” wydanej niemal 100 lat temu, że światem rządzą inni ludzie niż myślimy. To twierdzenie włożył w postać o imieniu “Sidonia”, którym rzekomo był Lord Rothschild. W 1803 Napoleon Bonaparte sprowadził przed siebie czołowych Żydów Francji by rozwiązać sprawy związane z tytułami do nieruchomości i obywatelstwa.

Skoro Sanhedryn jest siłą która rządziła światem w ostatnich 50 latach, to wszystko co się wydarzyło w tym okresie jest zrozumiałe. To zgodnie z planem zarysowanym w Protokołach obie rewolucje (1905 i 1917) wydarzyły się w Rosji, że mieliśmy 2 wojny światowe; że giełdy świata upadły w 1929, że mieliśmy światowy antysemityzm, i że nawet teraz grozi nam światowa rewolucja o której mówi rażący fałszywy socjalista Harold J. Laski z Londynu, kumpel Felixa Frankfurtera, który mówi, że rewolucja dojdzie do USA. Sanhedryn wtedy jest tylko inną nazwą “Mędrców Syjonu”, którzy wprowadzają wszystkie kroki w programie zarysowanym w Protokołach. Żydzi jako całość nic nie wiedzą o tym programie, ani nie wiedzą nic o Sanhedrynie.Protokoły mówią byśmy trzymali się w cieniu, Wszystko co naród żydowski wie to że spędzono ich razem jak barany, i że są poddawani każdej formie wstrząsów jaki można wymyślić, i w ostatnich latach zostali mocno wstrząśnięci.

Program Sanhedrynu popierają bankierzy świata. Rotszyldowie byli za nim od początku. Popierali Herzla. Rockefellerowie i inni bogaci we wszystkich krajach poszli ich śladem. Nawet dyrektorzy monopolu wielkich światowych mediów Sofina, musieli zgodzić się na wojnę kiedy ich człowiek, Chamberlain, musiał zrezygnować z premierostwa W Brytanii w 1940. Chamberlain chciał zachować pokój w Europie.

Dlaczego Sanhedryn jest tak potężny? Bo zgromadził ogromne bogactwo, i w swoim szaleństwie o władzę nad światem, jego członkowie nie powstrzymają się przed niczym. Wiele prominentnych osób w USA, którzy sprzeciwili się temu programowi, nagle umierali. Protokoły mówią, że zgładzimy każdego to nam się sprzeciwi; oni umrą jakby z przyczyn naturalnych.

Kiedy skończy się to światowe szaleństwo? Kiedy ludzie zrozumieją co się dzieje i to zakończą, albo, kiedy nie zostanie nikt kto ośmieli się sprzeciwić Sanhedrynowi. Protokoły odnoszą się do wszystkich jako “poddani” władzy Sanhedrynu, i do chrześcijan (Gojów) jako bydło. Cywilizacja okrążyła świat i doszła do najwyższego punktu w naszych czasach i w naszym kraju. Nastąpi długi okres ciemności, taki sam jaki miał miejsce po zamordowaniu Jezusa, chyba że temu zapobiegniemy. Zepsucie znowu osiągnęło dno.

Zdałem sobie sprawę z szaleństwa Sanhedrynu kiedy reprezentowałem jako prawnik, jednego z oskarżonych w tzw. procesie o bunt w Waszyngtonie DC w 1944. Zrozumiałem, że rodowitych Amerykanów prześladowano bo ujawnili Protokoły, i żeby uniemożliwić ludziom zrozumiec, że naród potajemnie wciągano w wojnę.

W pierwszym dokumencie jaki złożyłem w sądzie za mojego klienta w styczniu 1944, dałem do zrozumienia, że prześladowanie powstało w mózgu “po brytyjsku myślącego Felixa Frankfurtera“. To Frankfurter trzymał Roosevelta pod kontrolą by działał dla Sanhedrynu. Roosevelt nie miał wyboru. Miał zbyt wiele “Panamas” (skandale finansowe) i “ciemnych plam” w karierze, a Protokoły mówią, że tylko osoby z “ciemnymi plamami” w życiorysie będą wybierane na wysokie urzędy publiczne, żeby można było trzymać je pod kontrolą albo zdemaskować jeśli odmówią wykonywania rozkazów.

W sprawie moich 18 zarzutów w oskarżeniu Roosevelta, które były w Kongresie od 23.01.1943, nie podjęto działań z powodu wpływu “Barneya” Barucha w Kongresie. Wpływ Barucha sięga też armii i marynarki.

Dlaczego wszystkim machinacjom Sanhedrynu udało się w tzw. niezależnej prasie? Żaden codzienny dziennik w USA nie jest wolny od kontroli Sanhedrynu, ani żaden wydawca dużych czasopism czy książek. 25 lat temu wydawcy Putnam chcieli opublikować Protokoły. Stanowczo im przypomniano, że jeśli to zrobią, to zostaną wyrzuceni z biznesu i zrujnowani. Płyty do książki które przygotowali sprzedano na złom. Od tej pory agenci Sanhedrynu wykupili wszystkie kopie Protokołów jakie można było znaleźć, wydrukowane w każdym języku. W Rosji za posiadanie Protokołów groziła kara śmierci za Karensky’ego w 1917. Egzemplarze po angielsku są rzadkie. Protokoły oryginalnie napisano po hebrajsku i francusku i przełożono na rosyjski, później na angielski przez brytyjskiego dziennikarza, który wiele lat spędził w Rosji jako korespondent. Były też przetłumaczone na niemiecki.

W 1935 w Szwajcarii podjęto próbę sądowego stłumienia Protokołów. Aresztowano 4 chłopców i oskarżono o sprzedaż literatury “obscenicznej”. Jedyną obscenicznością w Protokołach jest bezczelność autora, którego cynizm i nieludzkość przekraczają wyobraźnię. Protokoły twierdzą, że “mędrcy” kontrolują wszystkie publikacje w Europie i tę kontrolę poszerzyli na USA i inne kraje gdzie rządzą gang pieniądza i Sanhedryn. W Ameryce przez wiele lat dzienniki tłumiły ważne prawdy. Sanhedryn i gang pieniądza nie mogą znieść prawdy w dziennikarstwie, ani uczciwości i niezależności pośród Żydów.

W jaki sposób Sanhedryn wywiera wielki wpływ na prasę? W większości poprzez kontrolę reklam i kredytów bankowych, czasem szpiegów i zdrajców w biurach dzienników. Putnam ignorował osobiste pogróżki dopóki nie był zagrożony ich kredyt bankowy; później wziął pod uwagę interesy swoich akcjonariuszy i poddał się by kontrynuować działalność. Sanhedrynowy gang pieniądza kontroluje radio i filmy i nikt nie dostraniee się doń jeśli nie jest “prawy”, i żadnego filmu nie można pokazać bez aprobaty. Tłumienie prawdy i kontrola prasy jest jasno pokazana w 24 Protokołach, a zwłaszcza w Protokole 12, gdzie zarysowana jest kontrola prasy przez Sanhedryn.

Intrygowało wiele osób, w tym Jezusa, kiedy widzieli cały rozgłos o żydowskich soprawach w dziennikach. Od lat biura gazet zalewały artykuły propagandowe od setek tzw. prożydowskich agencji. Dziesiątki milionów dolarów zebrano od żydów i chrześcijan na dalsze głoszenie tego rozgłosu i programu. Większość tzw. prożydowskich organizacji to tylko agencje propagandowe. Są setki takich agencji rzekomo zwalczających antysemityzm, i setki z nich popierają syjonizm. Tak dużo bogactwa zgromadzono dla tych 2 rzekomych celów w ostatnich latach, że judaizm i syjonizm wydają się być najbardziej lukratywnymi biznesami w Ameryce, co może poświadczyć wielu poczciwych żydowskich biznesów. Musimy zachować przy życiu antysemityzm, mówią Protokoły, mimo że poświęcamy niektórych z naszych ludzi.

Odkąd występowałem jako obrońca jednego z oskarżonych w tzw. procesie o podburzanie, byłem celem żydowskiej wrogości, wywołanej przez agentów Sanhedrynu. Żydowskie dzienniki i czasopisma nazywały mnie nienawistnikiem i podgryzaczem Żydów i uznały mnie za anty-Żyda. Nawet sfałszowali moją kliczącą 66-lat karierę, z której wszystkie oprócz pierwszych 2 lat spędziłem w Nowym Jorku, i szkalowali mnie tak bardzo, że otrzymywałem dziesiątki pogróżek pocztą, przez telefon i telegram. Jedna Żydówka z Brooklynu napisała, że chciałaby poderżnąć mi gardło, i jeden z czołowych Żydów napisał z hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku, że mój los już “przewidziano”. Tekst tego listu złożyłem w sądzie w Waszyngtonie.

Nie tylko mi grożono, ale były 3 próby fizycznego zlikwidowania mnie w ostatnich 2 latach i wiele prób otrucia mnie. Tak bezduszne są dekrety Sanhedrynu, że członkom mojej rodziny zabroniono kontaktów ze mną, mimo że wychowałem ich od dzieciństwa. Ten dekret jest zgodny z Protokołem 17, zacytuję tu klika jego linijek: “Podobnie jak dziś (50 lat temu) bracia nasi pod odpowiedzialnością osobistą obowiązani są denuncjować przed Kahałem odstępców lub osoby działające przeciwko niemu, tak samo w naszym państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych obowiązywać będzie przestrzeganie służenia państwu w tym kierunku”. (Hitler był tylko imitatorem). Słowo Kahał pochodzi od hebrajskiego Kehillah. Jest to lokalna filia Sanhedrynu w każdej społeczności gdzie mieszkają Żydzi, przez którą są kontrolowani bez ich wiedzy.

Nie tylko grożono mi śmiercią, ale i ostracyzowano od rodziny, ale nawet wymazali mnie z żydowskich szeregów tacy aroganccy Żydzi jak rabin Stephen S Wise w Nowym Jorku, i inni uważający się za “właścicieli” Żydów.

Wise nawet wykreślił mnie z Żywickiej “partii” (jest czynnym politykiem) i ze swojego tygodnika “Congress Weekly” należącego do Amerykańskigo Kongresu Żydów, opublikował artykuł opisujący mnie jako “nowoczesnego renegata” jak Johann Pfierfferkorn, kilkaset lat temu, zdaniem artykułu, został chrześcijaninem i “zdradził żydowski tajemnice”. Nie wiedziałem, że Żydzi mieli jakieś tajemnice. Uważałem, że wszystko było jawne i uczciwe. Jeśli tymi “tajemnicami” są Protokoły, to mogę zrozumieć. W każdym razie pozywam do sądu Wise’a i Kongres i żydowskie i angielskie dzienniki za oszczerstwa, i będę mógł się dowiedzieć co to za tajemnice. Dowiedziałem się jednego, że judaizm i syjonizm wykorzystują profesjonalni Żydzi i niektórzy chrześcijanie do robienia pieniędzy.

Oczywiście stałem się celem kiedy przeszkodziłem im w działaniach. Syjonizm polityczny zastąpił syjonizm kulturowy i duchowy i przyniósł duże sumy pieniędzy tym którzy nim manipulowali.

Co stało się z całym tym bogactwem? Protokoły mówią, że w ciągu 2 dni możemy wyprodukować wystarczającą ilość złota na każdy cel.

Jest coś złowrogiego w całej tej prożydowskiej propagandzie.Szczerzy syjoniści nie oczekiwali tego, że garstka syjonistów będzie ukrywać spisek o kontroli świata. O tym nie myśleli ci, którzy popierali Palestynę jako ojczyznę chcących tam żyć Żydów. Taki był ideał syjonizmu, ale ruch przeszedł ten etap. On zdecydowanie wiąże się ze spiskiem Sanhedrynu o rządzenie światem. Deklaracja Balfoura z 1917 nie rozważała utworzenia żydowskiego państwa w Palestynie. Ona mówi, że Brytania przychylnie patrzy na ustanowienie tam ojczyzny dla Żydów. Każda dalsza próba ustanowienia żydowskiego państwa w Palestynie niewątpliwie napotka na gwałtowny opór tamtejszych Arabów, którzy uważają się za dziedziców tego kraju, szczególnie skoro ich samostanowienie i ochronę gwarantowała W Brytania w 1915.

Setki milionów dolarów zebrano od Żydów z całego świata dla Palestyny w ostatnich 50 latach. Co stało się z tą ogromną sumą? Część wydano tam na ziemię i budowę, część na koszty ogólne, część na cele prywatne, dużą część na propagandę by podtrzymać agitację i przepływ złotego strumienia, i część na łapówki. “Powrót do Syjonu” to magiczne hasło wśród Żydów, i Morze Martwe w Palestynie jest magicznym miejcem, które przyniesie Golkondę bogactwa, które dalej wzmocni wysiłki w kierunku światowej władzy. Wartość minerałów i substancji chemicznych w M Martwym szacuje się na tryliony dolarów. Część ich już wydobywają czołowi syjoniści i inni.

Sanhedryn wierzy w siłę. Protokoły mówią, że siła rządzi światem. Bomba atomowa jest szczytem siły. Czy jest to symbol siły Sanhedrynu? Czy uda się plan Sanhedrynu? Żydzi sprzedali się za pomysł, że oni są narodm wybranym. Wybranym do czego? – prowadzić świat do zniszczenia? Do tej pory Żydzi sami “prowadzili się do zniszczenia”. Czy Sanhedryn jest flecistą prowadzącym Żydów do zagłady?

——–

Stary Testament vs. Talmud i Protokoły

The Old Teslamen! Versus The Talmud and Protocols

Henry H. Klein

Talmud jest podstawą żydowskiej religii. Jest to prawo przekazywane przez rabinów, którzy służyli swoim panom pieniądza i odrzucili Stary Testament.

Dlaczego rabini odrzucili Stary Testament? Bo naucza okresowej redystrybucji bogactwa żeby leczyć zatory gospodarcze (Kapł 25) i naucza darowania prywatnych długów co 7 lat, Pwt.

Jezus popierał oba prawa. Rozumiał, że trudności ekonomiczne w Palestynie były z powodu fiaska pokojowej redystrybucji i fiaska darowania dlugów. Widział dłużników ciągniętych w łańcuchach przez wierzycieli. Prawo zezwalało im na to. Modlitwa Pańska mówi: “I odpuść nam nasze długi jako i my odpuszczamy naszym dłużnikom”.

Taka jest sytuacja w dzisiejszym świecie. Bogactwo jest zgromadzone w rękach kilku którzy wywołali zniszczenie świata, bo nie pozwolą na ograniczenia prywatnego bogactwa. W rezultacie narody są “bez zgrosza”, narody są biedne, a garstka jest bogatych i rządzą światem. Oni rządzą i oni rujnują.

Rabini służą dzisiaj panom pieniądza jak robili 2.000 lat temu i nimi rządzi żydowski Sanhedryn, tak jak było 2.000 lat temu. Sanhedryn jest narzędziem potęgi pieniądza.

Co to jest Sanhedryn? To słowo w hebrajskim oznacza 70. Było 70 członków w czasach Jezusa, pod kierownictwem Kaifasza. Oni skazali Jezusa i dokonali na nim mordu, bo opowiadał się za prawami Boga i Mojżesza – prawem natury przeciwko prawom Talmudu, pod którym Żydów trzymano w uległości religijnej i ekonomicznej.

Dzisiaj Sanhedryn składa się z ponad 70 ludzi. Ich tożsamść jest dobrze ukrywana. Ich agentów jest wielu. Oni wykorzystują żydów i chrześcijan do realizacji ich celu. Większość tzw. czołowych Żydów w życiu publicznym i politycznym są ich narzędziami. Służy im wielu sędziów i prawników.

Sanhedryn kontroluje wszystkie źródła informacji w USA. Oni kontrolują dzienniki, czasopisma, filmy i radio. Oni kontrolują banki i wydawnictwa książek. Oni kontrolują politykę i polityków. Oni kontrolują urzędników publicznych i sądy. Oni kontrolują opinię publiczną poprzez zalew kłamliwej propagandy jaką rozpuszczają na narody od ponad 30 lat, i które dzienniki muszą publikować, i komentatorzy radiowi głosić.

To dlatego mieliśmy 2 wojny światowe i upadek gospodarczy. Wszystko co wydarzyło się ludzkości w ostatnich latach, jest wyraźnie pokazane w Protokołach “Mędrców Syjonu”, wydanych ok. 50 lat temu. Ten program oryginalnie rozpatrywał podbój przez Sanhedryn Europy i starego świata.

Rotszyldowie wspierali ich finansowo. W ostatnich latach Rockefellerowie przejęli kontrolę świata.

Sanhedrynowcy służą panom pieniądza. Ich celem jest panowanie i zniewolenie mas. Syjonizm polityczny jest zasadniczą częścią ich programu. Naród żydowski nie ma wiedzy o tym co się dzieje. Został upokorzony i okłamany przez swoich tzw. przywódców. Skutek jest taki, że Żydzi i Goje są gotowi zniszczyć się przez oszustwo.

Protokoły są, w istocie, spełnieniem Talmudu. Talmud wywołuje nienawiść Żydów do chrześcijan, i Protokoły szkicują program zniszczenia chrześcijańskiego świata. Jezus zwalczał rabinów i Sanhedryn w swoich czasach, i my musimy zwalczać ich teraz. Oni są nieprzyjaźni wobec Żyda i niebezpieczeństwem dla ludzkości ogólnie.

Sanhedryn to tajna organizacja światowa rzekomych żydowskich liderów, którzy uciekają się do wszelkiego rodzaju łotrostwa by osiągnąć cel. Oni ustawiają brata przeciwko bratu i naród przeciwko narodowi by zniszczyć jednostki i zniewalać ludzi. Kiedy Jezus wypędził kupców z jerozolimskiej świątyni, On powaznie naruszył ich życie, więc Sanhedryn wrobił Go i doprowadził do Jego mordu jako wroga Rzymu. Palestyna była wtedy prowincją Cesarstwa Rzymskiego.

Agenci Sanhedrynu zajmują stanowiska władzy we wszystkich krajach, z kilkoma wyjątkami. Oni rządzili Niemcami dopóki Hitler obrócił się przeciwko nim i zniszczył ofiary Sanhedrynu. Niektórzy z sanhedrynowców uciekli do Ameryki, Brytanii i innych krajów. Protokoły mówią, że na wysokie urzędy publiczne będziemy wybierać tych, którzy mają “czarne plamy” albo “Panamas” na życiorysie. “Panama” to skandal finansowy. Roosevelt miał ich wiele w swoim życiu.

Sanhedryn kontroluje też utworzoną przez Rockefellerów ONZ, i ona kontroluje bombę atomową, która jest stałym zagrożeniem dla narodów, która pozwoliła gangowi finansowemu stać się tak potężnym, że ich życie jest w niebezpieczeństwie.

Na każdą próbę narodu odebrania władzy gangowi finansowemu niewątpliwie odpowiedzią będzie użycie bomby. Może jej użycie na Pacyfiku jest tylko zwiastunem tego co może wydarzyć się ludziom później.

Czy zniknie cywilizacja? To zależy tego co się dzieje. Jeśli ludzie będą leżeć i poddadzą się zupełnie, pozwoli się im żyć. Jeśli będą próbować się przekonać, niewątpliwie zostaną zgładzeni. Gang finansowy jak przysłowiowy stary strażnik, raczej by umarł niż się poddał.

Oni boją się oddać władzę. Oni boją się konsekwencji swoich złych rządów i złych czynów. W międzyczasie kontrolują każdą agencję informacyjną dzięki czemu ludzie mogliby się oświecić.

Komunizm nie jest zagrożeniem dla kontroli pieniądza. Jest narzędziem władzy pieniądza. Komuniści są wykorzystywani by mieszać wśród ludzi. Kiedy gang finansowy nie będzie mógł sprawować kontroli, śluzy się otworzą i anarchia, wojna domowa i rwolucja zniszczą tak samo komunistów jak i ich przeciwników.

To wszystko oznacza, że prospekty pokoju sa nikłe i się zmniejszają. Cywilizacja wisi na włosku. Ludzie są zbyt głupi by zrozumieć co sią stało, dzienniki ich okłamywały. Oszukali ich komentatorzy radiowi i politycy. Pastorzy, księża i rabini sprowadzili ich na manowce, i Sanhedryn i gang finansowy ich niszczą. Jezus obudził ludzi kiedy żył, dlatego Sanhedryn i gang finansowy Go okrzyżowali.

Syjonizm polityczny jest tylko krokiem w planie Protokołów doprowadzenia sprawy do końca. Niedawny raport Komisji Anglo-Amerykańskiej pomoże to zrobić. Zanim zalecenie zawarte w raporcie zostanie wprowadzone w życie, niewątpliwie nastąpi przemoc w Palestynie. Muzułmanie nie zamierzają dopuścić do dalszego zagrożenia ich niepodległości w tym kraju, a miasto Jeruzalem może zostać zniszczone przed rozstrzygnięciem sprawy, tak samo jak zostało zniszczone w 70 AD, kiedy Rzymianie zdobyli święte miasto i zabili większość jego mieszkańców.

Polityczny syjonizm i fałszywy antysemityzm szaleją dzięki fałszywej propagandzie w USA. Te 2 programy zdobyły setki milionów dolarów dla zwolenników i agitatorów. Nie ma żadnego antysemityzmu w USA. Jest tam anty-sanhedrynizm, ale ani żydzi ani chrześcijanie nie rozumieją różnicy, więc dlatego dali się oszukać propagandą, co będzie kontynuowane aż Sanhedryn osiągnie swój cel i jego wysiłki poskutkują całkowitym zniszczeniem. Stoimy twarzą w twarz z kompletną ruiną czy kompletną reformą.

“Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”.

“Nie możesz służyć Bogu i mamonie”.

————

Trucizna w kielichu Żydów

The Poison in the Jews Cup

Henry H. Klein

Protokoły mówią, że będziemy trzymać nasz naród razem. Protokoły to plan garstki Żydów tworzących Sanhedryn, w celu rządzenia światem niszcząc najpierw chrześcijańską cywilizację. Żydzi jako grupa nic nie wiedzą o tym planie. Oni są tak samo ofiarami Sanhedrynu jak są chrześcijanie i ci z innych wierzeń religijnych.

Sanhedryn działa poprzez Kahał / Kehilla. Jest to kontrola żydowskich organizacji w każdej wspólnocie gdzie Żydzi mieszkają. Większość żydowskich organizacji są przedstawicielami Kahału. Jest to lokalny organ rządzący. Wszystkie w nim reprezentacje to delegaci wyznaczeni, zgodnie z członkostwem organów rządzących. Każda organizacja żydowska, czy to loża, zakon bractwa, synagoga czy coś innego, ma prawo do reprezentacji. Ta jedność jest zgodna z radą nieżyjącego już Louisa D. Brandeisa, ponaglającego Żydów by się “jednoczyli, jednoczyli, jednoczyli”.

Nowojorskim Kahałem kieruje komitet wykonawczy nad którym jest organ doradczy. Ten komitet wykonawczy jest wybierany rokrocznie lub kontynuowany na urzędzie. Odpowiada za działania Kahału, który jest starą żydowską instytucją sięgającą czasów przed Jezusem, który był celem Kahału. Tak samo było z Mojżeszem Maimonidesem w XII wieku; tak było ze Spinozą w XVIII wieku, i z Jacobem Branfmannem w XIX wieku, i ze mną teraz.

Dlaczego byłem celem Kahału? Bo broniłem chrześcijanina, którego prześladowano z innymi chrześcijanami, w fałszywym procesie w Waszyngtonie DC, w 1944, i dlatego, że zdemaskowałem i zatrzymałem łapówki niktórych tzw. pro-żydowskich organizacji i publikacje za tymi prześladowaniami.

Co mi zrobił Kahał? Rozesłał słowo do wszystkich organizacji żydowskich, że jestem Żydem wyrzutkiem, że jestem Żydem renegatem, że jestem przeciwko Żydom, że zdradziłem żydowskie tajemnice, które nie wiedziałem iż istniały, że powinni mnie unikać wszyscy Żydzi chrześcijanie służący Żydom. W rezultacie byłem ostracyzowany przez Żydów których znałem wiele lat, z których wielu pomogłem, i przez tzw. chrześcijan, którzy byli dobrymi przyjaciółmi i klientami, i których odstraszono ode mnie.

Byłem otaczany przez szpiegów i śledzony, podsłuchiwano mój telefon, i grożono mi pocztą, telefonem i telegramem. Były próby usunięcia mnie przemocą i trucizną. To jest całkowici zgodne z naszkicowanym planem w Protokołach, który mówi, że będziemy likwidować tych którzy nam się sprzeciwiają, będą umierać jakby z przyczyn naturalnych. Plan obejmuje też mój ostracyzm od własnej rodziny, tak samo jak zrobiono Jezusowi 2.000 lat temu. Jedną z wielu gróźb jakie otrzymałem wysłano z Hotelu Waldorf z Nowego Jorku, gdzie mieszka jeden z tzw. żydowskich liderów. Ten list potępił mnie w niezmierzony sposób po moim otwierającym oświadczeniu na procesie w Waszyngtonie DC w maju 1944, i mówił “bez żadnych dzikich gróźb, twój los jest już przepowiedziany”. Kopia tego listu jest w sądzie rejonowym w Waszyngtonie.

Brutalność Sanhedrynu jest jawna. W Protokole 17 (jest ich 24) czytamy: “Podobnie jak dziś bracia nasi pod odpowiedzialnością osobistą obowiązani są denuncjować przed Kahałem odstępców lub osoby działające przeciwko niemu, tak samo w naszym państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych obowiązywać będzie przestrzeganie służenia państwu w tym kierunku”. (Hitler był tylko naśladowcą. Słowo Kahał jest angielskie dla hebrajskiego Kehillah).

Żeby zrealizować ten program, Kahał zastraszał moje siostry i szwagrów, żeby bali się mieć relacje towarzyskie ze mną, mimo że wychowywałem członków mojej rodziny od dzieciństwa. Co można myśleć o organizacji uciekającej się do takich prymitywnych taktyk?

Nic co mogą zrobić czy zrobiły Sanhedryn albo Kahał, nie odstraszy mnie od mojego celu – demaskowania tych których uważam za wrogów ludzkości. Nic nie wiedziałem o Sanhedrynie i Kahale kiedy wchodziłem w proces sądowy 2 lata temu, ale czego się dowiedziałem przekonało mnie, że ujawnianie szaleńców za tym prześladowaniem było absolutnie konieczne by ratować żydów i chrześcijan przed ich diabelskim planem. Dopiero wtedy dowiedziałem się że istnieje taka rzecz jak Kahał. Nic o tym nie wiedziałem. Myślałem, że jego cel był dobroczynny – pomagać biednym Żydom. Nawet nie podejrzewałem istnienia Sanhedrynu, i Protokoły za apokryfy. Nie myślałem żeby istoty ludzkie wymyśliły taki szalony program jak te w nich opisany.

Moje zrozumienie znacznie się oświeciło. Nie tylko Protokoły są prawdziwe według mnie, ale zostały niemal całkowicie zrealizowane. Najnowszym krokiem w ich realizacji było przyjęcie przez Kongres tzw. Karty ONZ, tworzącej super-rząd, zarysowany w Protokołach, które mówią, że dzięki utworzeniu super-rządu, plan Protokołów zostanie zrealizowany. U władzy będzie Sanhedryn. To on teraz rządzi Ameryką, Brytanią i Rosją, i dzięki bombie atomowej ma wystarczającą siłę żeby poprzeć jego władzę nad całym światem.

Nigdy nie byłem w stanie zrozumieć dlaczego przez wiele lat były “kciuki w dół” dla Kleina w nowojorskich gazetach, gdzie służyłem uczciwie i odważnie przez wiele lat jako krzyżowiec i demaskator łapownictwa, ryzykując swoim zyciem. Taką pracę uważałem za obowiązek dziennikarza. Byłem czołowym reporterem-demaskatorem dla World za Josepha Pulitzera, i dla The American za Hearsta na początku jego kariery w gazetach w Nowym Jorku, i byłem głównym dziennikarzem śledczym dla niektórych ważnych oficjalnych i nieoficjalnych organów śledczych. Ujawniłem sam więcej politycznej korupcji niż większość dziennikarzy, urzędników publicznych i śledczych razem, w okresie ponad 40 lat z 60 lat mojego życia, z których pierwsze 2 lata spędziłem w Nowym Jorku. Wśród tych “ujawnień” była afera ściekowa w Queens Borough, N. Y. City w 1927 i 1928, nieżyjącego już “Jacka” Phillipsa i Maurice’a Connolly i ich gangu. Dzięki temu zmusiłem miasto Nowy Jork do wypłacenia właścicielom nieruchomości w jamajskiej dzielnicy Queens Borough $5.4 mln, na które oszukano ich przez wycenę budowy kanalizacji. To ujawnienie przyniosło rządowi USA ok. $1 mln w podatku dochodowym. Mnie kosztowało to $800.000 w gotówce i 2.5 roku czasu, za który nic nie dostałem. Łapówkarze zatrudnili 4 śledzących mnie przez 5 miesięcy rewolwerowców.

Dlaczego były “kciuki w dół” dla Kleina w biznesie gazetowym? Bo Kahał, poprzez Sanhedryn, rządzi gazetami, i Sanhedryn nie znosi uczciwego i odważnego Żyda. Kiedy ubiegałem się o stanowisko burmistrza Nowego Jorku w 1933, z ramienia Partii Podatkowiczów i Partii 5 Centów Bilety, żadna gazeta w mieście nie mogła wymienić mojego nazwiska, choć 1 czy 2 to zrobiły. Rozprowadziłem 3 mln ulotek żeby nadrobić milczenie gazet, i dostałem mimo to 57.500 głosów, choć Zarząd Wyborów dał mi tylko 2.607 głosów, i poinformował, że oddano 55.000 głosów na burmistrza, ale ich “nie odnotowano’. Żeby ułatwić mi wybór moją nominującą petycję podpisało 10.000 wyborców.

Wszystko to oznacza, że żadn poczciwy Żyd nie ma szansy na przedstawienie go innym Żydom czy ludziom ogólnie, jeśli taka jest wola Sanhedrynu. A jeszcze jeden z wiodących świateł w Kahale był związany ze mną w transakcji nieruchomości tylko 12 lat wcześniej, i większość czołowych świateł w Kahale dużo wiedzała o mojej karierze. Nie byłem przytakującym Żydem czy ortodoksem i to wystarczyło by mnie wyciąć; byłem niezależny i kreatywny, i to było tabu. Kahał próbuje trzymać Żydów w ortodoksji i ignoranctwie żeby można ich łatwiej wystraszyć i kontrolować. Oni chcą by Żydzi dalej byli potulni i wykonywali rozkazy.

Żydzi są całkowicie kontrolowani, ale po co? Reakcja przeciwko nim we wszystkich krajach jest przerażająca. Czy mają żyć dalej sami jak dotąd i przestrzegać zasad ich samozwańczych mistrzów, czy zrzucić jarzmo i ogłosić swoją wolność od kontroli rasowej i religijnej? Jeśli nie zrobią tgo drugiego, Żydzi skażą się na zagładę. Do tej pory większość znich była chętnymi niewolnikami. Karmi się ich wszelkiego rodzaju fałszywą propagandą by trzymać ich w ignorancji i strachu. Żydów i chrześcijan wykorzystano do wywoływania wrogości rasowej, by łatwiej trzymać Żydów razem i podporządkowanych. Protokoły mówią, że musimy mieć antysemityzm żeby trzymać naszych ludzi razem, nawet jeśli poświęcimy niektórych z nich dla większej korzyści.

Większa korzyść dla kogo; dla Żydów jako masy, czy tylko dla garstki oszalałych na punkcie władzy sanhedrynowców?

Na pewno Żydzi jako masa nic nie wiedzą o planach garstki z nich. Ani 1 na 10.000 Żydów nie wie co robi Sanhedryn. Wszystko co wiedzą to co powie im Kahał, kontrolowana prasa i kłamiący propagandyści. Zatrzymałem wiele z tych oszustw i gangsterstwa swoim ujawnieniem podczas tego fałszywego procesu sądowego o podburzanie. W pierwszym wystąpieniu na tym procesie zarzuciłem, że profesjonalni Żydzi robili biznes strasząc innych Żydów żeby trzymać ich w szeregu i lepiej nimi wstrząsnąć. Jednym ze skutków mojego demaskowania były wściekłe ataki na mnie w kontrolowanych żydowskich i angielskich publikacjach, niektóre z nich pozywam do sądu za w sumie $1.3 mln za szkalowanie. Innym skutkiem były wielokrotne próby usunięcia mnie z biznesu, jeden komunistyczny mówca w Nowym Jorku namawiał do uśmiercenia mnie w publicznych przemówieniach. Tych dwóch rodzajów broni – truciznę i przemoc fizyczną – uży+wały liczne wybitne osoby, które sprzeciwiały się niektórym z tych u władzy politycznej w USA i innych krajach, w ostatnich latach. Sanhedryn jest, według mnie, dużo większym zagrożeniem niż mafia. Jest to tajna organizacja światowa, popierana przez wielkie bogactwo we wszystkich krajach.

Czyńcie Żydów świadomych świata, mówią liderzy. Niech marzą o Palestynie i państwie światowym. Niech nie stają się nacjonalistami w myśli. Niech nie uważają się za obywateli żadnego kraju oprócz żydowskiego wymarzonego państwa w Palestynie. Niech będą internacjonalistami. To zrobili z Żydami w Rosji i wszędzie w Europie, i to robią większości Żydów w USA. Głównym medium przez który to się robi jest syjonizm polityczny.

Syjonizm polityczny – co to jest? Według mnie jest to przekleństwo żydostwa. To co kiedyś było pięknym marzeniem dla ortodoksyjnych Żydów, którzy mogliby spędzić spadkowe lata w Palestynie, stało się ponurym koszmarem zagrażającym zagładą żydów, chrześcijan i muzułmanów. Czołowi Żydzi w USA byli wcześniej przeciwni syjonizmowi politycznemu i państwu żydowskiemu w Palestynie. Taką ambicję uważali za niebezpieczną dla Żydów we wszystkich krajach. Była kara śmierci w Rosji po rewolucji bolszewickiej w 1917 opowiadanie się za syjonizmem w tym kraju. Syjonizm uważano za wrogi wobec filozofii ekonomicznej i politycznej w tym, że produkował państwo w państwie. Czołowi amerykańscy Żydzi czuli, że Żydzi powinni bbyć lojalni wobec USA, a nie niepodległym narodem. W końcu ci czołowi Żydzi zmienili swoje poglądy. Przyjęli pomysł który wcześniej potępiali, Nie dlatego, że wierzyli, że amerykańscy Żydzi chcieli jechać do Palestyny, a ponieważ zmuszono ich by uwierzyli, że żydowskie państwo w Palestynie było symbolem żydowskiej potęgi na świecie i opowiadali się za nią. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że żydowska władza polityczna została przerwana jako skutek mordu Jezusa.

Deklaracja Balfoura w 1917 dała syjonizmowi wielkie poparcie. Brytania obiecała Żydom “ojczyznę” w Palestynie. W zamian polityczni syjoniści pomogli wciągnąć Amerykę w I wojnę światową. Brytania obiecala też Arabom samostanowienie i ochronę w Palestynie przeciwko Turkom 2 lata wcześniej.”Ojczyzny” nie interpretowano jako żydowskie państwo. Tę interpretację wymyślili ci którzy zrobili biznes z syjonizmu, i którzy marzą o odnowieniu światowj potęgi dla żydostwa. Żydzi jako masa nie mają takiego marzenia ani takiej ambicji. Oni cieszą się życiem w pokoju i szczęściu tam gdzie są. Nie pragną wracać do Palestyny czy rządzić światem. Tylko garstka ma tę obsesję. Wielu Źydów teraz w Palestynie chciałoby tam mieszkać gdyby mogli.

Do czego doprowadził polityczny syjonizm? Doprowadził do zebrania ogromnych sum pieniędzy od Żydów z całego świata. To doprowadziło do ustanowienia pro syjonistycznych organizacji w większości krajów. Doprowadził do rzezi Żydów w Europie i do zagrożania buntem przez muzułmanów przeciwko żydom i chrześcijanom, mimo że jest tam wielu arabskich chrześcijan. Cały świat muzułmański czeka żeby wypędzić żydów i chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Afryki, jeśli Brytania odwoła swoją Białą Księgę z 1939 i otworzy drzwi na większą żydowską imigrację i dalszy zakup gruntów przez Żydów w Palestynie. Jest ok. 1.5 mln Arabów w Palestynie w tym chrześcijan, i ok. 500.000 Żydów. Całkowita liczba muzułmanów na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest ponad 250 mln.

Jest około 5 mln Żydów w Ameryce, według żydowskich źródeł. Według mnie jet to tylko połowa liczby całkowitej. Jest ok. pół miliona Żydów tylko w mieście Nowy Jork, i prawdopodobnie kolejny milion w stanie Nowy Jork. Jest prawdopodobnie milion Żydów w Chicago i ok. pół miliona w Filadelfii. To daje 5 mln. A co z Żydami w innych miastach i stanach? Jeśli żydowskie dokumenty uwzględniają tylko ortodoksyjnych Żydów, to mogę zrozumieć liczbę całkowitą 5 mln. W przeciwnym razie szacuję liczbę całkowitą 2 x większą.

Z tych 10 mln Żydów, mniej niż 1% jest czynnie zainteresowana syjonizmem albo naprawdę wie co oznacza ten ruch. Wszystko co wiedzą to co mówi im pro-syjonistyczna propaganda w kontrolowanej prasie i w propagandowych artykułach w róznych krajach. Poza tym, naród żydowski wie że wstrząsa się nim regularnie i systematycznie o wkłady dla Palestyny. Większość organizacji syjonistycznych i jednostek poza kahałami które uprawiają propagandę i łapownictwo na własny rachunek. Syjonizm kulturowy i duchowy pokonali i tłumili syjoniści polityczni.

Morze Martwe w Palestynie jest najcenniejszym akwenem na świecie i syjoniści i inni wydobywają jego bogactwo mineralne i chemiczne szacowane na biliony dolarów. Produkują te bogactwo z energii elektrycznej wytwarzanej z wód rzeki Jordan. Wszystko to wydaje się pokazywać, że oprócz bycia symbolem żydowskiej potęgi światowej, żydowskie państwo w Palestynie będzie ochroną dla tamtejszych żydowskich biznesów. Palestyna zapowiada się jako centrum światowego handlu.

Czy szaleństwo o żydowską potęgę światową przez garstkę doprowadzi do podboju świata, czy tylko zniszczenia świata? Do tej pory prowadziło tylko do zniszczenia. Czy podbój świata przez Sanhedryn zrekompensuje wszelkie zniszczenie jakie miało miejsce? Jeśli zbuntują się muzułmanie, rozpocznie się wojna religijna i po niej światowy chaos. Nie da się powiedzieć jak długo potrwa taka wojna i jak daleko posunie się destrukcja. Prawdopodobnie nie pozostanie żaden zorganizowany system religii kiedy ona się zakończy.

Muzułmanie znają Protokoły. Czytali je i badali przez co najmniej pokolenie, i ich wiedza wywołała wśród nich nienawiść. Ich przedstawiciele protestowali w San Francisco przeciwko przyznawaniu Żydom dalszych praw w Palestynie, i protestowali kilkakrotnie w brytyjskim rządzie. Oni wiedzą, że polityczni syjoniści wymuszają swój program pomimo wszelkich protestów, i ostrzegają, że każdy jawny krok w kierunku ustanowienia państwa żydowskiego w Palestynie przy lub bez pomocy jakiegoś kraju, może napotkać na ich gwałtowny sprzeciw. Oni są przeciwko żydowskiemu państwu jak i żydowskiej potędze światowej, i zamierzają zatrzymać oba.

Ostrzegam naród żydowski by posłuchał gróźb muzułmanów. Zatrzymajcie szaleństwo Sanhedrynu, łapówki i propagandę politycznych syjonistów. Oni są trucizną w żydowskim pucharze.

——–

Stany Zjednoczone ONZ

The United Stales Of The U. N. 0.

Henry H. Klein – 1946

Nie jesteśmy już obywatelami USA. Teraz jesteśmy obywatelami ONZ, tak samo jak obywatele każdego innego kraju.

ONZ utworzyła w 1945 w San Francisco garstka osób z różnych krajów. Spotkanie zorganizowali agenci Rockefellera i Standard Oil. Nie było na nim przedstawicieli Niemiec, Włoch i Japonii.

Gdzie jest upoważnienie do takiego super rządu? Ono jest w “Protokołach mędrcw Syjonu”, dokumencie wydanym ok. 50 lat temu. Protokoły nakreślają szczegółowy plan zniszczenia chrześcijańskiego świata i utworzenie rządu światowego rządzonego przez “Mędrców”.

Kim są “Mędrcy Syjonu”? Są to samozwańcy z samo-namaszczonej grupy Żydów znanych jako Sanhedryn, którzy roszczą sobie rząd nad wszystkimi innymi Żydami, których celem jest rządzenie światem. Teraz rządzą USA, W Brytanią i Rosją i wszystkimi podbitymi krajami.

2.000 lat temu Sanhedryn wrobił Jezusa i zniszczył żydowską i pogańską cywilizację. Pół wieku później Sanhedryn i wrobieni w ofiarę Żydzi zostali zniszczeni przez potęgę Rzymu.

Dlaczego Sanhedryn wrobił Jezusa? Bo On opowiadał się za prawem Boga i Mojżesza, prawem ograniczenia, które Mojżesz spisał w Starym Testamencie (Kapł. 25). Jezus chciał ograniczyć prawem nadmierne prywatne fortuny żeby ratować przed upadkiem cywilizację.

Rabini odrzucili Stary Testament żeby ratować swoich panów pieniądza. Napisali Talmud pmijając prawo ograniczenia. Cywilizacja upadła. Sanhedryn który udawał iż rządzi Żydami, składał się z podłych polityków i gangsterów finansowych. Jezus opowiadał się te za odpuszczeniem prywatnych długów, jak w Pwt. Starego Testamentu.

Mojżesz ograniczył prawem nadmierne prywatne fortuny i uratował ówczesną cywilizację. Likurg zrobił to w Sparcie kilkaset lat później (ok. 900 r. przed Chr.). Solon zrobił to w Atenach ok. 500 lat przed Chr., i Licyniusz w Rzymie ok. 367 r. przed Chr. Ci ludzie uratowali ówczesną cywilizację i znani są jako prawodawcy.

Każdy naród jaki kiedykolwiek istniał rozwinął się w ten sam sposób – dzięki wysiłkom jednostek. Kiedy bogactwo skupiło się w rękach kilku, było albo ograniczone albo redystrybuowane prazwem albo zniszczone. Cywilizacja okrążyła świat i zasady władzy bogactwa. W rezultacie mieliśmy 2 wojny światowe i wkrótce będziemy mieć trzecią, jeśli nie ograniczy się prawem nadmiernej prywatnej fortuny i nie stłumi się chciwości.

Gang Finansowy i Sanhedryn działają razem. Gang Finansowy chce chce zatrzymać swoje nadmierne bogactwo i władzę, i Sanhedryn chce rządzić. Rezultatem jest ONZ. Rząd Sanhedrynu zostanie uznany kiedy Palestyna stanie się państwem żydowskim. Polityczny syjonizm jest istotną częścią ich programu żeby zrealizować swój cel.

Super-rząd jest ustanawiany etapami. Podjęto weszelkie wstępne kroki .Jego ustanowienie zakończy się kiedy tzw. Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie kontrolować bombę atomową i armię, marynarkę i siły powietrzne USA, W Brytanii i Rosji. Standard Oil – grupa Sanhedrynu będzie rządzić Radą Bezpieczeństwa. Ich naukowcy opracowali bombę atomową i rządzą armią, marynarką i siłami powietrznymi w USA.

Stany Zjednoczone Ameryki są teraz Stanami Zjednoczonymi ONZ i takimi pozostaną tak długo jak będzie istniał super-rząd. Ci którzy walczyli i zginęli za wolność w Ameryce walczyli i zginęli na próżno. Sanhedryn i Gang Finansowy próbowali im ją odebrać przez Ligę Narodów i ponieśli fiasko. Uda im się dzięki ONZ.

Jak długo będzie trwał ich sukces? Dopóki ludzie nie obudzą się pomimo kontrolowanej prasy i radia, albo dopóki ludzie zostaną nie zniewoleni i zniszczeni. Oni byli oszukiwani dotąd przez profesjonalnych propagandystów i opłacanych agentów prasowych, służących Panom Pieniądza i Sanhedrynowi.

Planem w Protokołach jest zniewolenie ludzi, zbankrutowanie wszystkich krajów i ulokowanie potomka Króla Dawida na tronie świata. Kiedy to zostanie zrobione, “Mędrcy Syjonu” inaczej znani jako Sanhedryn, osiągną całkowite panowanie nad światem. To będzie można wykonać w 1946.

https://archive.org/details/KleinHenryH.AJewExposesTheJewishWorldConspiracy/page/n1

Komentarze