Strona główna Państwo Zanim powstanie Kalifat Lechistan

Zanim powstanie Kalifat Lechistan

55

Rząd polski uległ naciskowi Unii Europejskiej, a właściwie sprawującym władzę w UE Niemcom i przyjmie ok. 7 tysięcy islamskich uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Ta zapowiedź jest kłamstwem, albowiem, zgodnie z prawodawstwem unijnym mogą oni ściągnąć do nowego miejsca pobytu rodziny.

Zanim powstanie Kalifat Lechistan

A jak wiadomo, muzułmanie – w przeciwieństwie do Europejczyków – mają liczne potomstwo. Czekają nas problemy, jakich doświadczają z uchodźcami i imigrantami takie państwa, jak np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja. Łącznie z działalnością terrorystów islamskich. Całkowitą wina za Polaków, którzy zostaną przez nich zabici, spadnie na premier Ewę Kopacz, min. Teresę Piotrowską i całą kamarylę sprawującą rządy w Polsce od lat ośmiu.

Polska nie ta sama

Konsekwencje przyjęcia dyktatu niemieckiego nietrudno przewidzieć. Przede wszystkim obietnicę Kopacz, że Polska przyjmie tylko emigrantów politycznych, eliminując ekonomicznych można między bajki włożyć. Jak bowiem sprawdzić powody ucieczki i to 7 tysięcy ludzi. Nie dają sobie rady z tym nawet państwa mające sprawne i doświadczone spec-służby, czego niestety o naszych powiedzieć nie można. Nawet premier Izraela Beniamin Netanjahu jako jeden z powodów odmowy przyjęcia uchodźców podał argument, że izraelskie służby nie mogłyby ich dokładnie sprawdzić. Po drugie zapowiadaną liczbę 7 tysięcy trzeba pomnożyć spokojnie przez pięć (jak pisałem wyżej mogą sprowadzić rodziny). Będziemy więc mieli ok. 35 tys. uchodźców/imigrantów w ciągu dwóch lat. Nie wiemy jeszcze czy zadekretowany przez Komisję Europejską podział uchodźców pomiędzy poszczególne kraje stanie się przelicznikiem obowiązkowym w przyszłości. Ponadto ze 120 tysięcy uchodźców Unia rozdysponowała tylko 66 tysięcy. Reszta czeka. Wreszcie najazd muzułmanów na Europę trwa nadal. Kilkadziesiąt tysięcy „na początek” to minimum.

Polska stanie się nie tylko krajem wielonarodowym, ale i wielorasowym. Przybędą do nas ludzie o zupełnie innej kulturze, religii, obyczajach, mentalności. Zapewnienia premier oraz polityków PO i PSL o ich integracji czy asymilacji są kłamliwe. Jak bowiem wykazują doświadczenia państw zachodnich przybysze z tych regionów świata nie chcą asymilacji czy integracji ze społeczeństwem kraju pobytu. Przeciwnie, tworzą getta, w których obwiązują ich prawa – z reguły szariatu. Nie chcą również pracować, wykorzystując wysokie świadczenia socjalne krajów Zachodu. Co więcej, wykazują wrogość wobec rdzennych mieszkańców, a rozruchy, burdy uliczne, przestępczość, w tym gwałty, są na porządku dziennym. Nawet polska reżimowa telewizja pokazywała niejednokrotnie awantury wszczynane przez przybyszów. W dzielnicach zamieszkałych przez imigrantów policja rzadko kiedy ośmiela się pokazywać, nie mówiąc już o zwykłych mieszkańcach.

Jak wszystkie mniejszości narodowe, otrzymają oni w Polsce nadzwyczajne przywileje, a przestępczość będą usprawiedliwiali pożyteczni idioci z różnych organizacji prawoczłowieczych oraz potępiali „brutalne” działania policji. Najgorszym jednak niebezpieczeństwem, jakie nas czeka, będzie działalność terrorystów islamskich. Jeśli nawet założymy naiwnie, że spośród przydzielonych nam uchodźców nasze służby wyeliminują podejrzanych o terroryzm, to przecież z pewnością nastąpi werbunek organizacji terrorystycznych spośród przybyszy do Polski. W porównaniu z ich „wyczynami” nasi rodzimi bandyci jawią się jak niewinni chłopaczkowie. Tego nie unikniemy, tak jak nie uniknął tego Zachód.

Nadgorliwość bez przygotowania

To wszystko zafundowała nam koalicja PO-PSL, radośnie bełkocząc o chrześcijańskim miłosierdziu, solidarności z krajami UE, które nam pomogą, gdyby na tereny polskie nastąpił exodus Ukraińców. Są to brednie, bowiem – jak wykazuje i współczesność – Zachód nigdy nam nie pomógł i nie pomoże.
Kraje Europy Środkowej bronią się, jak mogą, szczególnie Węgry, opluwane przez establishment unijny, w tym polski, za stanowcze próby powstrzymania nielegalnych imigrantów. Państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunia głosowały przeciwko przydzielonym przez Unię kwotom imigrantów, ale zostali zdradzeni przez rząd polski.

Z głosujących przeciw ostatecznie tylko mała Słowacja zapowiedziała, że nie przyjmuje poleceń Unii w tym zakresie. Niemcy wprowadzają kontrolę graniczną, nawet Litwa podejmuje starania o uszczelnienie granicy, polskie MSW, kierowane przez kumpelkę Kopacz – Piotrowską nie robi nic w tym kierunku. Przeciwnie – politycy PO zapewniają, że Polska nie będzie traktować uchodźców, jak Węgrzy, a granice mamy bezpieczne. Zdradzając Wyszehrad, straciliśmy potencjalnych sojuszników w naszym otoczeniu geopolitycznym. Ale … Merkel każe sługa musi.

Tymczasem Polska nie jest przygotowana do kontroli uchodźców. Przede wszystkim brakuje ludzi znających język arabski. Poza tym, wielu imigrantów nie ma dokumentów tożsamości. Część posługuje się dokumentami podrobionymi, np. fałszywy syryjski paszport można kupić za 700 dolarów. Niedawno koło Szklarskiej Poręby Straż Graniczna zatrzymała bus z 31 nielegalnymi imigrantami. Ośmiu nie miało papierów, w tym żaden z pięciu Afgańczyków. Jeśli cudzoziemiec nie ma żadnego dokumentu, władze próbują ustalić tożsamość w bazie EURODAC, i zwracają się do ambasad w krajach, z których mają pochodzić uchodźcy. „Pytamy np. o akty urodzenia mogące potwierdzić, kim jest dana osoba” – informuje Joanna Rokicka z Komendy Głównej Straży Granicznej. Z kolei szef Rady ds. Uchodźców mówi, że nierzadko wysiłki te kończą się fiaskiem. Są kraje, które nie współpracują z UE i nie chcą zidentyfikować swojego rzekomego obywatela. Są to głównie kraje afrykańskie, jak i Pakistan czy Indie. Ale osoby o niepotwierdzonej tożsamości nie można wydalić, więc Polska ma obowiązek zalegalizować jej pobyt na podane nazwisko.

Maciej Karczyński – rzecznik ABW utrzymuje, że Agencja monitoruje kilkadziesiąt osób stanowiących zagrożenie i dodaje: „Jednocześnie podkreślam, iż Centrum Antyterrorystyczne współpracuje z krajowymi i zagranicznymi służbami. Przybywające do Polski osoby pochodzące z krajów wysokiego ryzyka są zawsze weryfikowane pod kątem powiązań z terroryzmem”. Powstaje jednak kwestia czy Agencja będzie w stanie to sprawnie robić, gdy liczba przybyszów się zwielokrotni.
Jeden z ekspertów potwierdza, że służby dzielą się informacjami o osobach stanowiących zagrożenie. „Ale jak kogoś, kto brał udział w zamachu w odległym zakątku świata, a nie ma go w żadnych bazach, wyłowić z tłumu nielegalnych imigrantów? To prawie niemożliwe” – przyznaje.

Wymuszona dyskusja

Partie opozycyjne od dawna domagały się, aby kwestia przyjęcia uchodźców była przedmiotem debaty sejmowej. W końcu premier uległa i na dzień 16 września br. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Oczywiście pierwsza zabrała głos Kopacz. Najpierw wypomniała nieobecność opozycji na zwołanej przez nią konferencji szefów klubów w sprawie uchodźców. W swoim demagogicznym wystąpieniu powiedziała m.in. „Dzisiaj odwrócenie się plecami do tych, którzy potrzebują pomocy w tej wielkiej europejskiej rodzinie, powoduje, że moralnie i mentalnie wypisujemy się z tej wspólnoty. Dzisiaj nie jesteśmy w Niemczech, gdzie jest 800 tys. uchodźców, nie jesteśmy we Włoszech, nie jesteśmy w Grecji, nie jesteśmy na Węgrzech, gdzie rzeczywiście przebywają setki tysięcy emigrantów.

Dzisiaj jesteśmy w Polsce, gdzie nie tak dawno zdecydowaliśmy, że przyjmiemy 200 Syryjczyków, chrześcijan. Obecnie jest ich tylko 120, bo 80 już wyjechało. A przypomnijmy sobie lata 90. W latach 90., kiedy Polska była krajem zdecydowanie uboższym niż w tej chwili, przyjęliśmy 86 tys. Czeczeńców. Czy zaobserwowaliście terrorystów na każdym rogu ulicy? Czy zaobserwowaliście nagły spadek zatrudnienia? Czy odnotowaliście jakieś sytuacje, które zagrażałyby bezpieczeństwu Polaków? A więc pytam wszystkich tych, którzy są wybrańcami Polaków tu, w Sejmie: Czy dzisiaj stać nas na gest solidarności w stosunku do tych, którzy rzeczywiście uciekają ze swojego kraju tylko dlatego, że boją się utracić zdrowie lub życie? Czy 40-milionowy naród stać na gest solidarności w stosunku do tych, którzy tej pomocy potrzebują?”

Wymieniła też warunki, jakie rzekomo postawiła UE: solidne oddzielenie uchodźców politycznych od ekonomicznych, uszczelnienie granic Unii, weryfikacja przydzielonych nam uchodźców przez polskie służby. Apelowała mocno do opozycji o okazanie solidarności z krajami Unii, które już mają ogromną liczbę imigrantów. Solidarność, za którą Zachód ma nam odpłacić, gdybyśmy mieli napływ uchodźców z Ukrainy. Następnie posłów informowali min. Grzegorz Schetyna, min. Piotrowska oraz sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ – Rafał Trzaskowski.

Kopacz wsparł w równie co ona demagogicznym wystąpieniu szef Klubu PO – Rafał Grupiński.
Przemówienie sejmowe prezesa PiS – Jarosława Kaczyńskiego drukowaliśmy w poprzednim numerze „Myśli Polskiej”, toteż nie będę go streszczał. Podkreślę tylko niektóre momenty jego wystąpienia. Przede wszystkim odrzucił on przyjęcie uchodźców, ale nie pomoc im, gdyż zaproponował wsparcie finansowe. Po drugie – stanowczo odmówił rządowi prawa podejmowania tego rodzaju decyzji bez wyraźnej zgody Polaków, a takiej zgody – zaznaczył lider PiS – nie ma. Takie podejście świadczy o łamaniu konstytucji. Po trzecie ostrzegł, że ci imigranci nie będą chcieli respektować naszych praw i obyczajów, natomiast będą agresywnie narzucać swoje wymogi i swoją wrażliwość w przestrzeni publicznej.

Ten pogląd zilustrował przykładem Szwecji. Innymi słowy istnieje groźba, że przestaniemy być gospodarzami we własnym kraju. Po czwarte – przypomniał rolę Niemiec w przyciąganiu emigrantów do Europy, co – powiedział Kaczyński – jest ich problemem. Po piąte – sięgnął on do przyczyn obecnej sytuacji, wskazując na politykę Sanów Zjednoczonych i niektórych państw europejskich na Bliskim Wschodzie. Po szóste – polemizował z argumentem, że będąc przyjmowani jako emigranci na Zachodzie, powinni teraz odpłacić wdzięcznością. Jest to prawda, natomiast ciężko tam pracowali i nie narzucali swoich reguł ani nie terroryzowali. Przeciwnie walczyli „za wolność waszą i naszą”, co rodzi zobowiązania wobec nas, a nie odwrotnie.

Odpowiedź Kopacz Kaczyńskiemu była tyle arogancka, co nieprawdziwa: „Chcę zapytać czołowych obrońców życia i pierwszego katolika, jaką cenę za życie wyznaczył, bo dzisiaj mówi: zapłaćmy, więc pytam PiS, jaką cenę ma ludzkie życie. Odpowiedzcie mi. Ale dzisiaj stała się jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż PiS słowami pana prezesa pokazał w okresie kampanii wyborczej, na pięć tygodni przed wyborami, prawdziwą twarz. Pokazał twarz partii antyeuropejskiej, ksenofobicznej, wiecznie dążącej do kłótni i szukania wrogów. To jest pierwsza zapowiedź, tak, to jest pierwsza zapowiedź wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. I to powinni wiedzieć”.

Komentarze