Strona główna Państwo Rząd będzie edukował Polaków nt. pozytywnej roli cudzoziemców

Rząd będzie edukował Polaków nt. pozytywnej roli cudzoziemców

9

Rząd będzie edukował Polaków nt. pozytywnej roli cudzoziemców

„Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do polskiego społeczeństwa nt. pozytywnej roli cudzoziemców, których celem będzie przeciwdziałanie dyskryminacji, promocja postawy otwartości, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń” – taki zapis znalazł się w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.) przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku (str. 170).

planuje też „rozwijanie sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz cudzoziemców, w tym organizacji imigranckich” oraz „zwiększenie środków finansowych na obsługę procedur związanych z dostępem cudzoziemców do rynku pracy”.

Co to oznacza? To jest projekt budowy w Polsce społeczeństwa multi-kulti ukryty pod lewicowym bełkotem o „przeciwdziałaniu dyskryminacji” i „przełamywaniu stereotypów”. Sloganami o „postawach otwartości” uprano mózgi społeczeństwom zachodnim, a teraz robi się to samo w Europie Środkowej.

Szczególnie niebezpieczna jest zapisana w strategii deklaracja wspierania organizacji pozarządowych działających na rzecz cudzoziemców. Czyżby Zjednoczonej Prawicy nie wiedział, że takie organizacje to element wykorzystywany do budowy multi-kulti, której skutkiem jest postępująca islamizacja Europy?

Węgry przyjęły pakiet ustaw „Stop Soros”. A co robi RP? Przyjmuje strategię, którą śmiało można określić jako „Soros Welcome”. Nie takie były przedwyborcze obietnice Prawa i Sprawiedliwości!

Źródło cytatów: miir.gov.pl

Komentarze