Strona główna Państwo Radca prawny: Na policjanta, który wypisze mandat, składamy doniesienie o popełnieniu przestępstwa...

Radca prawny: Na policjanta, który wypisze mandat, składamy doniesienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury rejonowej

423

Radca prawny: Na policjanta, który wypisze mandat, składamy doniesienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury rejonowej

Radca prawny Anna Kubala podzieliła się na Facebooku kilkoma radami dotyczącymi wątpliwej legalności przepisów wprowadzonych pod pretekstem koronawirusa. Jak poinformowała, policjantów wypisujących mandat za brak maski można zgłosić do prokuratury rejonowej.

Jak przypomniała radca Kubala, przepisy nowego rozporządzenia „są tak samo martwe jak te z poprzedniego rozporządzenia”.

– Dokładnie to oznacza tyle, że TYLKO i WYŁĄCZNIE osoby CHORE lub podejrzane o zachorowanie mogą być poddane profilaktyce. NIKT INNY NIE MA OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK ani przestrzegania żadnych innych wymogów – napisała na Facebooku prawnik.

– Mandatów nie przyjmujemy! Na policjanta, który wypisze mandat składamy doniesienie o popełnieniu przestępstwa DO PROKURATURY rejonowej. Nadgorliwa policja nie znająca prawa dokonuje przekroczenia swoich uprawnień i podlega odpowiedzialności z art. 231 kodeksu karnego – zaznaczyła Anna Kubala.

Dodała również, że policja „nie ma podstawy do udostępniania danych do sanepidu”, zaś „jeśli to zrobi to sanepid wszczyna postępowanie, ale następnie je umarza”.

– Sanepid nie ma podstaw do wymierzania kary za brak maseczki – podkreśliła.

Poniżej oryginalny wpis:

UWAGA!!!! CZYTAJCIE I UDOSTĘPNIAJCIE
NIE MA POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK!
Obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (rozporządzenie) wydane zostało na podstawie art. 46a i 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (ustawa). Z zapisu art. 46a wynika, iż w stanie epidemii Rada ministrów może określić w drodze rozporządzenia rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie określonym art. 46b.
Art. 46b ust. 4 stanowi, iż „obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowania innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.”.
Kolejno w rozporządzeniu rozdział mówiący o obowiązkach zasłaniania ust i nosa zatytułowany jest „Obowiązek stosowania środków profilaktycznych”.
Reasumując zgadnie z ustawą obowiązek dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE CHORYCH I PODEJRZANYCH O ZACHOROWANIE.
Czy policja może ukarać za brak maseczki? NIE!
W rozdziale 9 ustawy znajdują się przepisy karne i NIE MA TAM ODWOŁANIA DO ART. 46B, więc policja nie ma podstawy prawnej do wystawienia mandatu na podstawie art. 54 kodeksu wykroczeń.
Policja próbuje to obejść i wystawia na podstawie rozdziału kary pieniężne notatki do sanepidu. Jednak dotyczy to TYLKO OSÓB CHORYCH LUB PODEJRZANYCH O ZACHOROWANIE.
Policja nie jest bezkarna! Jeśli wystawi nam mandat bez podstawy prawnej MANDATU NIE PRZYJMUJEMY!
MANDATY SĄ ODRZUCANE PRZEZ SĄDY.
Policja nie posiada ŻADNYCH UPRAWNIEŃ ANI WIEDZY ABY OCENIĆ NASZ STAN ZDROWIA!!! I jeśli wyśle notatkę do sanepidu odwołujemy się od niej na podstawie ustawy o obowiązkach wynikających tylko dla chorych lub podejrzanych o zachorowanie.
Nadgorliwa policja nie znająca prawa dokonuje przekroczenia swoich uprawnień i podlega odpowiedzialności z art. 231 kodeksu karnego! Przestępstwa policji zgłaszamy do prokuratury rejonowej.
„Powszechny nakaz” noszenie maseczek wprowadzony został narracją telewizji, dziennikarzy i polityków (sic!) w ten oto sposób powstało samozwańcze prawo. Nie istnieje taki powszechny obowiązek dotyczy on tylko i wyłącznie osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.
Kilka ważnych podpowiedzi:
Czy idąc do sklepu muszę nosić maseczkę? NIE!
Czy dziecko musi nosić maseczkę w szkole? NIE!
Czy pracodawca może mnie zmusić do noszenia maseczki? NIE!
Czy jako właścicielowi sklepu grozi mi mandat za brak maseczki u klienta? NIE!
Jeżeli ktoś z Was potrzebuje oświadczenia do szkoły/pracodawcy sporządzonego przez profesjonalistę albo opinii prawnej w tym zakresie, proszę korzystać z usług radców prawnych i adwokatów po to jesteśmy.

 

Źródło: Facebook.com

Komentarze