Strona główna Polityka Pierwsze protesty wyborcze uznane za zasadne. Co z wynikiem wyborów?

Pierwsze protesty wyborcze uznane za zasadne. Co z wynikiem wyborów?

6

Pierwsze protesty wyborcze uznane za zasadne. Co z wynikiem wyborów?

Sąd Najwyższy rozpoznał w czwartek pierwsze wyborcze. Spośród dwunastu trzy uznał za zasadne, lecz bez wpływu na wynik wyborów, jeden za niezasadny, zaś osiem pozostawił bez dalszego biegu – poinformował zespół prasowy SN.

Łącznie do SN trafiło ponad 5,8 tys. protestów wyborczych. – Trzy uznane w czwartek dotyczyły zbliżonych sytuacji – przekazał Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Jak poinformował, protesty te dotyczyły pojedynczych wyborców, którzy w I turze wyborów głosowali za granicą – w Londynie, Manchesterze i Sztokholmie – zaś w II turze chcieli głosować w kraju. Zgłosili oni w związku z tym u konsulów prośby o wykreślenie ze spisów wyborców i przesłanie zaświadczeń uprawniających do głosowania w II turze w miejscu pobytu. ci do dnia wyborów nie otrzymali jednak takich zaświadczeń, co uniemożliwiło im udział w wyborach.

“Zaświadczenie nie doszło, choć zostało wysłane”

– Problem dotyczył tego, że osoba chciała głosować w kraju w II turze, ale do dnia wyborów na adres do doręczeń takie zaświadczenie nie doszło, choć zostało wysłane – powiedział Michałowski.

Jak dodał, w sprawie przesyłki ze Sztokholmu miało to dotyczyć, według informacji składającego , nie tylko niego, ale kilku osób wracających z kontraktu w Szwecji. Z kolei zaświadczenie dla głosującego w I turze w Manchesterze dotarło do niego do kraju 14 lipca – już po wyborach.

uznany za niezasadny dotyczył głosowania na Mokotowie. Z kolei odnosząc się do spraw pozostawionych bez dalszego biegu, Michałowski przekazał, że zdarzają się też protesty jednozdaniowe – bez uzasadnienia.

Termin na składanie protestów już upłynął. Można było je składać w siedzibie SN do ubiegłego czwartku do godz. 16, bo wówczas zakończyły się godziny urzędowania sądu. Po tej godzinie protesty można było wysyłać za pośrednictwem poczty do północy; decydowała data stempla pocztowego. W związku z tym za pośrednictwem poczty protesty wpływały jeszcze w tym tygodniu – w poniedziałek, wtorek oraz środę. Obecnie do SN wpływają stanowiska z Państwowej Komisji Wyborczej i od Prokuratora Generalnego do wielu z tych protestów.

Na złożenie protestu były tylko trzy dni

Zgodnie z przepisami protest przeciwko wyborowi prezydenta RP wnosi się do SN nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW podała oficjalne wyniki wyborów 13 lipca na wieczornej konferencji prasowej. Protest mógł dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania podstawowego w I turze 28 czerwca br., jak i w czasie ponownego głosowania w II turze 12 lipca br.

wniesienia protestu przysługiwało przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej, pełnomocnikowi wyborczemu oraz wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. “Protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną (np. wyborca nieumieszczony w spisie wyborców, partia polityczna, zastępca przewodniczącego właściwej komisji wyborczej, stowarzyszenie, organizacja, itd.) zostanie pozostawiony bez dalszego biegu” – podawał SN.

Uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej przez PKW. SN rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW.

 

Źródło: bia/ PAP

Komentarze

Jak oceniasz ten artykuł ?