Strona główna Finanse Konfiskata mienia przedsiębiorcy bez wyroku sądu. Projekt już w Sejmie

Konfiskata mienia przedsiębiorcy bez wyroku sądu. Projekt już w Sejmie

14
0

Konfiskata mienia przedsiębiorcy bez wyroku sądu. Projekt już w Sejmie

Sejm pracuje nad ustawą o konfiskacie prewencyjnej. Pomysłodawcą projektu jest Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przepis daje prawo służbom do konfiskaty dowolnego mienia bez wyroku sądu, co do którego są podejrzenia o uczestnictwo w przestępstwie. To przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że jest niewinny.

Ustawodawca chce przerzucić ciężar udowodnienia, że majątek pochodzi z legalnych źródeł na właściciela. Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy! – zaznacza Rada Przedsiębiorczości, współtworzona przez największe organizacje gospodarcze w Polsce.

Konfiskata prewencyjna obejmuje m.in. własność osób, wobec których nie toczy się żadne postępowanie, ale nie są w stanie wykazać legalnego pochodzenia majątku.

Konfiskata majątku i zmierzające do niej działania prokuratury stoją w sprzeczności z art. 46 Konstytucji RP – podkreśla Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Już teraz w Kodeksie karnym obowiązuje konfiskata rozszerzona, na podstawie której sąd może orzec przepadek niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa albo jego równowartości. Mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa, uważa się za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, a tym samym podlega ono przepadkowi. Jeśli zaś to mienie zostało przeniesione na osobę trzecią pod jakimkolwiek tytułem, to takie mienie także podlega przepadkowi.

Organy państwa mają zatem już teraz bardzo skuteczne narzędzia do konfiskaty majątków osób, które majątek nabyły nielegalnie lub nabyły go od sprawców przestępstw – mówi Goliszewski.

Źródło: polskatimes.pl

Komentarze