Strona główna Ciekawostki Dzięki legalizacji marihuany policja może zająć się rozwiązywaniem innych spraw

Dzięki legalizacji marihuany policja może zająć się rozwiązywaniem innych spraw

9
0

 

Dzięki legalizacji marihuany policja może zająć się rozwiązywaniem innych spraw

Po sześciu latach od legalizacji marihuany do celów rekreacyjnych w Kolorado oraz Waszyngtonie przeprowadzono badanie, które wykazało, iż funkcjonariusze policji odnoszą więcej sukcesów w zamykaniu innych spraw. Jest to związane z tym, że nie są zajęci prowadzeniem dochodzeń i aresztować osób za przestępstwa niskiego poziomu związane z konopiami indyjskimi.

a liczba rozwiązywanych przez policję spraw

Przeprowadzone badanie sugeruje, iż rozwiązuje więcej przestępstw w Kolorado oraz Waszyngtonie od czasu zalegalizowania marihuany do celów rekreacyjnych.

Zwolennicy marihuany często podkreślają, że funkcjonariusze policji, którzy nie będą musieli rozwiązywać spraw dotyczących konopi indyjskich – co według wielu nie powinno być w ogóle uznawane za przestępstwo – pozwoli im skupić się na ważniejszych dochodzeniach. Przeprowadzone badanie potwierdza tę teorię. Policja, w państwach, w których użytkowanie konopi indyjskich nie jest traktowane jako przestępstwo, odnoszą więcej sukcesów w zamykaniu innych spraw. Zanim nastąpiła legalizacja marihuany, mniej przestępstw otrzymywało status ukończonych.

Badanie opiera się na danych zebranych w latach 2010-2015, kiedy to Kolorado i Waszyngton stały się pierwszymi dwoma stanami, w których zalegalizowana została do celów rekreacyjnych. Mimo to autorzy przyznają, że ich dane nie mogą jednoznacznie udowodnić, że wzrost wskaźników rozwiązanych spraw jest bezpośrednim wynikiem legalizacji.

a korzyści ekonomiczne

Inne badania wykazały, że legalizacja marihuany może obniżyć wskaźniki aresztowań związanych z użytkowaniem konopi indyjskich. W jednym z najnowszych raportów o przestępstwach w Kalifornii okazało się, iż liczba aresztowań związanych z marihuaną znacznie zmniejszyła się w latach 2016-2017.

Oddelegowanie funkcjonariuszy policji do ścigania innych przestępstw może również przynieść korzyści gospodarcze. Według Drug Policy Alliance (DPA) ściganie przestępstw związanych z konopiami indyjskimi kosztuje rząd i podatników ogromne sumy pieniędzy, które z powodzeniem można przeznaczyć na inne cele. Zgodnie z niektórymi informacjami postawienie jednego zarzutu dotyczącego konopi indyjskich może kosztować państwo około tysiąc dolarów z tytułu opłat prawnych.

Dlatego też niektórzy eksperci uważają, iż legalizacja marihuany pomaga nie tylko w zapewnieniu większego poziomu bezpieczeństwa, ale także poprawie sytuacji ekonomicznej państwa.

Komentarze