Strona główna Finanse Budżet 2020: wzrost obciążeń Polaków. Rośnie akcyza na alkohol

Budżet 2020: wzrost obciążeń Polaków. Rośnie akcyza na alkohol

18

Budżet 2020: wzrost obciążeń Polaków. Rośnie akcyza na alkohol

Projekt budżetu państwa na 2020 r. zakłada, że zniesiony zostanie limit składek do ZUS, wzrośnie też m.in. akcyza na alkohol.

Finansów opublikowało szczegółowy projekt budżetu państwa na 2020 r.

Dochody w sumie mają wynieść 429,5 mld zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż przewidywane wykonanie w 2019 r.

W projekcie czytamy, że prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy przy jednoczesnym przewidywanym wzroście inflacji (PKB realnie ma wzrosnąć o 3,7 proc., a nominalnie – o 6,1 proc.),  a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych w tym w zakresie uszczelnienia.

Dochody podatkowe mają wynieść 392,5 mld zł wobec 371,4 mld zł przewidywanego wykonania w 2019 r. (o ok. 21 mld zł więcej). W największym stopniu do tego wzrostu ma się przyczynić podatek VAT – wzrost o 14,6 mld zł. Akcyza ma wzrosnąć o 3,4 mld zł, CIT – o 1,5 mld zł, a PIT – o 0,7 mld zł. Tak mały wzrost PIT wynika z reformy obniżającej tej podatek (czyli zerowy PIT dla młodych, obniżenie stawki z 18 do 17 procent oraz podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu).

Gdyby nie to, wpływy byłyby zapewne większe, ponieważ MF prognozuję dobrą sytuację na rynku pracy. Przewiduje wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5 proc., a nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – o 6 proc. Renty i emerytury z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych mają wzrosnąć 4,7 proc.

Dochodom budżetu państwa sprzyjać też będzie zmiana stawek akcyzy na używki – tj. etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Planowane jest także zniesienie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co zwiększy dochody systemu ubezpieczeń społecznych.

Dochody niepodatkowe mają sięgnąć 34,6 mld zł, czyli o prawie 4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2019 r. W 2020 r. nie planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego.

W projekcie budżetu MF wylicza też konkretne źródła wzrostu dochodów:

– dalsze uszczelnienie luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT  ma przynieść 7,9 mld zł

– zniesienia limitu składek na ZUS – 5 mld zł

– likwidacja OFE i brak dalszego przekazywania składek na OFE 3,5 mld zł

– uszczelnienia składek na ubezpieczenia emerytalne i społeczne – 2,58 mld zł

– rozwój systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów  – 1,6 mld zł

– uszczelnienie ściągalności składek (w tym e-Składki i innych działań prowadzących do odzyskiwania zaległych składek, wprowadzenie e-Recepty  i e-Skierowania)  – 1,7 mld zł

– uszczelnienia opłaty recyklingowej – 1,5 mld zł

–  zmiany (już obowiązujące) w podatkach dochodowych – 1,37 mld zł

– danina solidarnościowa – 1,15 mld zł

akcyzy na i wyroby tytoniowe – 1,15 mld zł

Przewidywane są także dochody jednorazowe – z opłaty przekształceniowej oraz dodatkowych wpływów ze sprzedaży na aukcjach uprawnień  do emisji CO2. Przynieść mają one PK. 1 proc. PKB

 

Źródło: rp.pl
Komentarze